Klienci prywatni    

Portal dla sygnalistów „Speak Up"

Hermes Fulfilment przywiązuje dużą wagę do uczciwego postępowania, które jest integralną częścią naszych zasad i wytycznych, a także naszej kultury korporacyjnej. Odpowiedzialne działanie jest podstawą naszej wewnętrznej i zewnętrznej współpracy. Jeśli lekceważymy przepisy prawa lub wewnętrzne zasady firmy, narażamy na szwank nie tylko naszą dobrą reputację, ale także szkody finansowe.

Wdrażając nasz system zarządzania zgodnością, stworzyliśmy niezbędne warunki, aby móc przestrzegać ustawowych i wewnętrznych zasad firmy. Z tego powodu wszystkie osoby związane z Hermes Fulfilment - niezależnie od tego, czy są pracownikami, partnerami biznesowymi czy klientami - są wyraźnie zachęcane do wzięcia odpowiedzialności i zgłaszania ewentualnych podejrzanych przypadków tak zwanych naruszeń zgodności. Mogą one dotyczyć na przykład naruszeń obowiązującego prawa, Kodeksu postępowania lub wewnętrznych przepisów firmy Otto Group i jej spółek, takich jak Hermes Fulfilment.

Nasz cyfrowy portal dla sygnalistów "SpeakUp" jest dostępny do zgłaszania podejrzanych przypadków. Dostęp do niego można uzyskać za pośrednictwem następujących łączy:

Wersja w języku niemieckim
Wersja w języku angielskim

"SpeakUp" jest zgodny z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Gwarantuje najwyższy poziom ochrony sygnalistów i danych oraz uwzględnia zwiększone wymagania dyrektywy UE w sprawie sygnalistów. W razie potrzeby zgłoszenia można dokonać anonimowo*. Eksperci z naszego działu ds. zgodności z przepisami zapewniają, że każde zgłoszenie jest profesjonalnie sprawdzane, oceniane i konsekwentnie monitorowane. W końcu, zapewniając zgodność ze wszystkimi ustawowymi i wewnętrznymi zasadami firmy, wspólnie chronimy nasz sukces korporacyjny.

Ponadto istnieje możliwość poufnego skontaktowania się z rzecznikiem praw obywatelskich Otto Group: adwokatem dr Rainerem Buchertem. Jako prawnik podlega on prawnie uznanemu obowiązkowi zachowania poufności i nie może ujawniać żadnych informacji stronom trzecim bez zgody.

Adwokat dr Rainer Buchert
Buchert Jacob Partner Rechtsanwälte PartGmbB
Kaiserstraße 22
60311 Frankfurt am Main
Niemcy
Tel: +49 69 71033330 lub 06105-921355
dr-buchert(at)dr-buchert.de

*Aby to zapewnić, ważne jest, aby nie wprowadzać żadnych danych, które pozwalają na wyciągnięcie wniosków na temat osoby użytkownika. Ponadto, jeśli to możliwe, zawiadomienie w tym przypadku nie powinno być składane za pośrednictwem komputera udostępnionego przez pracodawcę.

Kodeks postępowania w zakresie usług i zamówień nietowarowych Grupy Otto

Wir wünschen Frohe Weihnachten!